Co-active Teamcoaching
‘The art and magic of teamwork’


Voor wie
Voor organisaties die met duurzame, high performing en geinspireerde teams willen werken.

Herkent u dit?
De productiviteit van het team loopt terug of is niet optimaal.Er is sprake van los zand, conflicten blijven sluimeren, er ontbreekt plezier, men zet te weinig persoonlijke kwaliteiten in en versterkt elkaar te weinig in de samenwerking. De inspiratie ontbreekt en men werkt op een automatische piloot: echte voldoening ontbreekt bij teamleden. Er is sprake van hoge doorloop in het team.

De oplossing? Co-active Teamcoaching!
In Co-active Teamcoaching werken twee teamcoaches op inspirerende wijze samen, waardoor zij een voorbeeld en inspiratie zijn voor het team waarmee zij werken. Co-active Teamcoaching ontwikkelt de Emotionele Intelligentie in het team. Hierbij richten wij ons op:

 • Duurzame verandering
 • Het vergroten van het zelfsturend en zelflerende vermogen van het team
 • Het versterken van voldoening van teamleden
 • Het geven van gereedschap aan het team om succesvol met conflicten om te gaan- ze niet uit de weg gaan en doen alsof conflicten er niet mogen zijn
 • Versterken van onderlinge relaties
 • Het vergroten van positiviteit in het team
 • Weghalen van energieslurpers
 • Waarom teams slagen, niet waarom ze mislukken.
 • Het systeem van het team, niet op individuen

 • Resultaten

 • Gemiddeld 20% meetbare verbetering van de resultaten
 • Snellere en betere besluitvorming
 • Effectieve hantering van conflicten
 • Prettige sfeer
 • Geïnspireerde medewerkers
 • Meer stabiliteit en duurzaamheid in het team
 • Teamleden voelen zich gesteund en uitgedaagd
 • Het systeem van het team versterkt de individuele en teamprestatie

 • Bel vrijblijvend: (+31) 06 4614 3627 of klik hier voor meer informatie